Espaņol

 

 

 

 

 

 

 

Niveaus

 

De niveaus waarop u les bij Spaans bij Amparo kunt krijgen, worden hieronder beschreven.

 

Sp-1 :.

Als men het Sp-1 niveau heeft bereikt, kent men de structuur van de Spaanse taal zo ver dat men alles kan vragen wat men nodig heeft in de tegenwoordige tijd. Omdat  men alles kan uitspreken, kan men ook zelf  zijn woordenschat uitbreiden, gebruik makend van de verworven  taalstructuur.

Om dit niveau te bereiken heeft men (gemiddeld) 24 lesuren nodig.

 

Sp-2 : 

Na afloop kan men, grammaticaal gezien, een eenvoudige conversatie volgen en er aan deelnemen. Men is dus in staat om al zijn wensen uit te spreken in de tegenwoordige tijd en met eenvoudige vormen van de verleden tijd en de toekomende tijd. Het omvat, gemiddeld,  24 lesuren na het voltooien van Sp-1.

 

Sp-3 :.

Als men dit niveau heeft bereikt, kan men verhalen vertellen met goed gebruik van de verleden tijden. Ook de voornaamwoorden en hun plaats in de zin komen hier aan bod. Men heeft een begin gemaakt met het leren van wat de modus subjuntivo heet. Het omvat 24 lesuren na het voltooien van Sp-2

 

Sp-4 :.

Als men dit niveau heeft bereikt, kent men de verschillende kanten van de Spaanse taal en kan men ze gebruiken. Men kan zich vlot  bewegen in een vriendenkring. In dit niveau wordt intensief met het subjuntivo gewerkt, met de toekomende tijd en met complexere grammaticale constructies. Het omvat gemiddeld 24 lesuren na het voltooien van Sp-3

 

Sp-5 :

Conversatieles en onderhoud van de taalvaardigheid

Indien dit niveau bereikt is, kan men echt spreken en goed communiceren. Alles wat aan bod is geweest wordt herhaald in de praktijk. Hier gaat men dieper in op het gebruik van de taal, en leert men zich genuanceerder uit te drukken door het uitbreiden van de kennis van complexere grammaticale structuren. Men krijgt veel uitdrukkingen te leren. Hoewel men jaren hieraan kan werken, spreekt men steeds 24 lesuren per jaar af.